Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Πρακτική άσκηση φοιτητών εικαστικού τμήματος ΑΣΚΤ

Πρακτική άσκηση φοιτητών εικαστικού τμήματος ΑΣΚΤ

Ο τρόπος σύνδεσης της θεωρίας, η οποία μελετάται κατά τη σπουδαστική περίοδο των φοιτητών και η πρακτική εφαρμογή της γνώσης που απέκτησαν με  τη βιωματική προσέγγιση των στοιχείων και των γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν το αντικείμενο της σπουδής τους, χαρακτηρίζει την πρακτική άσκηση. 

Η πραγμάτωση δηλαδή της γνώσης στο χρονικό πλαίσιο και τις συνθήκες του πεδίου που την αφορά. Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντική.

Πολλά πανεπιστημιακά τμήματα έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους, πράγμα που τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν ουσιαστικότερα κάποια μέρη του γενικού αντικειμένου, που ενδεχομένως να αποτελέσει την αφετηρία μιας πιο εμπεριστατωμένης γνώσης.

Επίσης μια πιθανή συνέχεια και εμβάθυνση ή διεύρυνση στις  σπουδές, δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία μέσα από την επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο να αποσαφηνίσουν τους προβληματισμούς και τα ερωτηματικά που τους έχουν απασχολήσει.

Έτσι η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, όπως και στην επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ένα επιπλέον επωφελές στοιχείο αποτελεί η προσφορά των νέων ιδεών και των δυνατοτήτων των νέων ανθρώπων στον έμπρακτο εργασιακό χώρο.

Πολύ σημαντικό κομμάτι της ολοκλήρωσης της σπουδής των καλλιτεχνών φοιτητών της ΑΣΚΤ, οι οποίοι επιλέγουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση ως επαγγελματικό προσανατολισμό τους, είναι η πρακτική τους άσκηση στην εκπαίδευση.

Μέχρι τώρα το σκέλος αυτό δεν κάλυπτε μεγάλο χρονικό εύρος και η πρακτική αφορούσε μόνο τη διδακτική εμπειρία στη Β΄βάθμια εκπαίδευση.

Φυσικά η διεύρυνση του χρόνου της πρακτικής  άσκησης, όπως και το άνοιγμά της σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης και επανένταξης για άτομα με ειδικές ανάγκες,  θα παρείχε δυνατότητες για πολύ περισσότερες ευκαιρίες στους αποφοίτους, καθώς θα τους απεγκλώβιζε από τον ουσιαστικά μονόδρομο του επαγγελματικού χώρου, το σχολείο.

Αλλά και αμφίδρομα, θα πρόσφερε στους χώρους αυτούς την ενεργό συμμετοχή των νέων δημιουργών οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι φορείς ιδανικών που λόγω της επικοινωνιακής δυνατότητάς τους συμβάλουν θετικά και ευεργετικά προς τα άτομα που έχουν την ανάγκη της στήριξης στους συγκεκριμένους χώρους.

Νοσοκομεία, κέντρα και χώροι  αποκατάστασης ατόμων με εθισμό, ατόμων με ειδικές, με ψυχικά ή άλλα προβλήματα που έχουν ανάγκη δραστηριοτήτων και  άσκηση δεξιοτήτων του σώματος, θα μπορούσαν να είναι επιπλέον χώροι πρακτικής άσκησης των φοιτητών του εικαστικού τμήματος της σχολής. 

 Ένας τομέας που θα μπορούσαν επίσης να αποκτήσουν πρακτική εργασιακή εμπειρία είναι αυτός της σκηνογραφίας, στον οποίο οι φοιτητές  της σχολής έχουν μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική κατάρτιση. 

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας θα έχουν έτσι την ευκαιρία να προσεγγίσουν εκ του σύνεγγυς τον πολύπλευρο χώρο του θεάματος, να μυηθούν στα μυστικά του και να δοκιμάσουν τις δικές τους δημιουργικές ικανότητες και γνώσεις   εφαρμόζοντάς τις  στην πράξη, σε μια πραγματική καλλιτεχνική παραγωγή.

Ένα σχετικά ικανοποιητικό χρονικό διάστημα πρακτικής, είναι αυτό των τριών μηνών πραγματικής άσκησης, με προγράμματα που μπορούν να μελετούνται και να προγραμματίζονται από κοινού μεταξύ των φορέων, της σχολής δηλαδή και του ιδρύματος ή γενικότερα του χώρου που θα δέχεται το φοιτητή. Κάτι τέτοιο θα προωθήσει όχι μόνο την πρακτική και εμπειρική γνώση των φοιτητών, αλλά θα ανοίξει και ερευνητικές διαύλους που θα βοηθήσουν στην ουσιαστικότερη διερεύνηση και αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων.

Είναι φανερό ήδη από τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν από χρόνια  υιοθετήσει την πρακτική άσκηση στους φοιτητές τους ότι, η εφαρμογή της πρακτικής με ουσιαστικό τρόπο μέσα στο πρόγραμμα σπουδών και του τμήματος εικαστικού τεχνών της σχολής, θα προσφέρει πολλαπλά στους φοιτητές της.

Δήλωση έναρξης πρακτικής άσκησης

Δήλωση συμμετοχής φοιτητή στην πρακτική άσκηση

Έκθεση / ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φορέα υποδοχής

Έκθεση / ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από τον/την φοιτητή/τρία

Βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

επιστροφή