Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 15.7.2022 (15/07/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 15.7.2022

Αριθ.Πρωτ.:1962                                                        Αθήνα,Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ)και τουΤμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης  (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑκαι με σκοπό την κάλυψη εκατό δέκα(76) διαθέσιμων θέσεων (38 ΤΕΤ/38 ΘΙΣΤΕ).

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Ε.Τ φοιτούν στο 5ο εξάμηνο και άνω και όσοι φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και άνω, ενώ είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στην Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος, πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης. Είναι επίσης υποχρεωτικό να βεβαιωθεί ο/η φοιτητής/τρια πως έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική καρτέλα του/της και πως μπορεί να αποθηκεύσει σε μορφή pdf την αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει καθώς θα κληθεί να επισυνάψει το σχετικό αρχείο στην ηλεκτρονική Αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με τον αριθμό των επιτυχόντων.

Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με αποκλειστική χρήση ιδρυματικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Αιτήσεις που θα κατατεθούν από μη-ιδρυματικούς λογαριασμούς, δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουντην αίτηση ηλεκτρονικά στο e-mail pa@asfa.grτο αργότερο έως και την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022. Στο μέιλ θα πρέπει να επισυναφθούν:

 

  1. Φόρμα-Αίτηση που αφορά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (διαθέσιμη στο εδώ)
  2. Φόρμα Συνεργάτη που αφορά την διαδικασία της ΕΡΓΑΝΗ (διαθέσιμη στο εδώ )
  3. Βιογραφικό
  4. Σκαναρισμένη αποτύπωση της φοιτητικής σας ταυτότητας (ασπρόμαυρο)
  5. Σκαναρισμένη αποτύπωση του Δελτίου Ταυτότητας (ασπρόμαυρο)
  6. Αναλυτική Βαθμολογία

 

Στην αίτηση οι φοιτητές/τριες καλούνται να δηλώσουν 3 προτιμήσεις τους ως προς τους Φορείς Υποδοχής στους οποίους θα ήθελαν να κάνουν την πρακτική τους άσκησης (2 ιδιωτικούς και 1 δημόσιο). Οι προτιμήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν τα τελικά αποτελέσματα.

 

Οι φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν αίτηση,θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αναζητήσει υπηρεσιακά,τα Πιστοποιητικά Σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτωνόπου συμπληρωματικά θα ζητούμε τεκμηριωμένα ότι έχετε δηλώσει αντί για μάθημα την συμμετοχή σας στην Πράξη.

 

 

Ως προς τη διαθεσιμότητα των Φορέων Υποδοχής, οι φοιτητές/τριεςοφείλουννα χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

 

Για την είσοδο σας στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη). Την ορθότητα των στοιχείων εισόδου του ιδρυματικού σας λογαριασμού μπορείτε να την ελέγξετε στη σελίδα https://mypassword.asfa.gr/. Στη συνέχεια και μόνο σε περίπτωση κωλύματος, επικοινωνείτε πρώτα με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215 215 7860 και αν δεν προκύψει αποτέλεσμα, αποστέλλετε e-mail στο support@asfa.gr, αναφέροντας το ζήτημα που αντιμετωπίζετε.  

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Δευτέρα έως Τετάρτη, 10:00-17:00 ή στέλνοντας μέιλ στο internship@asfa.gr

 

 

 

ΟΙδρυματικάΥπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση

 

 

 

Επίκουρος Καθηγητής

 

 

 

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

 

 

 

επιστροφή