Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1997 και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το 2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) και το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  2007 -2013).

Δραστηριότητές του είναι:

  • η παροχή πληροφοριών σε φοιτητές, αποφοίτους και άλλους ενδιαφερόμενους για θέματα σπουδών, υποτροφιών και κληροδοτημάτων, καλλιτεχνικών διαγωνισμών, workshop, θέσεων εργασίας κ.λπ..
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • η σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής με την αγορά εργασίας μέσω διοργάνωσης πολιτιστικών δρώμενων για την προώθηση του καλλιτεχνικού τους έργου.
  • η εκπόνηση στατιστικών μελετών.
  • η οργάνωση δομών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φοιτητών με αναπηρία στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ της καλλιτεχνικής κοινότητας της Σχολής, των παραγωγικών μονάδων.

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα δεοντολογίας που διέπει όλα τα Γραφεία Διασύνδεσης και ο οποίος διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια στις δραστηριότητες του Γραφείου, την αξιοκρατική λειτουργία του (ίσες ευκαιρίες για έγκαιρη ενημέρωση), την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα ατομικά στοιχεία των χρηστών του Γραφείου, σύμφωνα με την επιθυμία αυτών.