Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

Στόχοι και Μέθοδοι

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) έχει ως γενικό στόχο τη σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων της ΑΣΚΤ με την αγορά εργασίας, την πληροφόρησή τους πάνω σε θέματα σταδιοδρομίας και περαιτέρω σπουδών, καθώς και την υποστήριξή τους (α) κατά την αναζήτηση εργασίας και (β) κατά την αναζήτηση περαιτέρω σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες του Γ.Δ. που αφορούν σε:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες πληροφόρησηςςςσ 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.Κ.Τ. παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους που βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, περαιτέρω σπουδών, υποτροφιών και προγραμμάτων επιμόρφωσης. Δεν αναλαμβάνει τις σχετικές διαδικασίες αίτησης για λογαριασμό των φοιτητών, αλλά μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την εξέταση βιογραφικών, portfolio και αιτήσεων, τη βελτίωσή τους, καθώς και συμβουλευτικά κατά τη διαδικασία επικοινωνίας με εργοδότες, πανεπιστήμια ή άλλους χώρους ενδιαφέροντος.

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.Κ.Τ. δεν προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, αλλά μπορεί να διοργανώσει ενημερωτικά σεμινάρια ή/και workshops σχετικά με τη διαχείριση χρόνου, άγχους, κτλ, τόσο κατά την αναζήτηση εργασίας όσο και πριν από μία συνέντευξη. Σχετικά συμβουλευτικά εργαλεία διατίθενται πρωτίστως μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ενώ, για τις πρόσωπο-με-πρόσωπο συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσφέρεται η δυνατότητα προσωπικού ραντεβού, για τη διερεύνηση των προοπτικών του κάθε φοιτητή/αποφοίτου καθώς και σχετικών λύσεων.

Η συμβουλευτική δραστηριότητα που πραγματοποιεί το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. εμφορείται από τις ιδέες του Whiston (αναφορά σε Amundson et al, 2008, σελ. 174), σύμφωνα με τις οποίες, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό εξατομικευμένων λύσεων, απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του συμβουλευόμενου. Έτσι, με δεδομένο ότι το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. δεν είναι σε θέση να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις τόσο σε επίπεδο εργασίας (το Γ.Δ. δε λειτουργεί ως Γραφείο Εύρεσης Εργασίας) όσο και σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, η πρώτη και βασική υποχρέωση του χρήστη (φοιτητή/αποφοίτου) των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Γ.Δ. είναι να διενεργήσει ο ίδιος τη δική του έρευνα εντός του τομέα που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια, αν το έχει ανάγκη, να επικοινωνεί με το Γ.Δ. για περαιτέρω υποστήριξη.

Μετά από αυτή την αρχική αναζήτηση, μπορεί, αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, να ακολουθήσει ατομική συνάντηση, όπου, σε συνεργασία με το προσωπικό του Γ.Δ., μπορούν να συζητηθούν και να διερευνηθούν λεπτομέρειες και, ενδεχομένως, να σχεδιαστεί από κοινού μία στρατηγική αντιμετώπισης των αναγκών του ενδιαφερόμενου.

 Στόχοι

   Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης ‘Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών’, βασικός στόχος των δραστηριοτήτων του Γ.Δ. είναι «η σύνδεση με την αγορά εργασίας». Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φύσης της Α.Σ.Κ.Τ., ως τέτοια «σύνδεση» εννοούνται:

      Η αναζήτηση εργασίας και μεταπτυχιακών σπουδών

      Η συμμετοχή σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις, δρώμενα

      Η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων και συναφών προγραμμάτων

Είτε άμεσα είτε έμμεσα, και οι τρεις πιο πάνω τομείς θεωρούνται ότι συμβάλλουν στη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Μπορούν, δε, να προσεγγιστούν και να εξυπηρετηθούν τόσο μέσω των Υπηρεσιών Πληροφόρησης όσο και μέσω των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορούν να αποσαφηνιστούν οι ανάγκες των χρηστών και να αναζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες, ενώ, οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν κατά τη συμβουλευτική για την αναζήτηση λύσεων.  Η παρακάτω παρουσίαση επικεντρώνεται στην πρώτη από τις παραπάνω διαστάσεις, τόσο στο επίπεδο της συμβουλευτικής όσο και της πληροφόρησης.

Αναζήτηση εργασίας και μεταπτυχιακών σπουδών

Η υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας και μεταπτυχιακών σπουδών αφορά σε:

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής

Εξασφάλιση συστατικών επιστολών

Κατάρτιση portfolio

Διαδικασία αίτησης

Προετοιμασία για συνέντευξη 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε πρώτη φάση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που διατίθενται online στην παρούσα ιστοσελίδα, και μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες να προχωρούν σε επικοινωνία με το Γ.Δ. και σε αίτηση για προσωπικό ραντεβού. Δεκτά είναι και αιτήματα μέσω email (career@asfa.gr), τα οποία θα εξετάζονται και θα απαντούνται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το φόρτο εργασίας.

Στο πεδίο 'Αγορά και Θέσεις Εργασίας' της παρούσας ιστοσελίδας, αναρτώνται θέσεις εργασίας που υποβάλλονται στο Γ.Δ. από ενδιαφερόμενους εργοδότες. Το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. δεν πραγματοποιεί αποδελτίωση ή άλλη έρευνα πάνω σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας, επομένως οι χρήστες των online συμβουλευτικών υπηρεσιών του Γ.Δ. πρέπει να έχουν κατά νου ότι τέτοιες διαθέσιμες θέσεις, αν/όταν εμφανίζονται, δεν εξαντλούν τις εκάστοτε υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά ότι παραμένει δική τους ευθύνη να πραγματοπούν τις δικές τους σχετικές έρευνες. Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, αυτές τίθενται υπόψη του ενδιαφερόμενου, ενώ συζητούνται επίσης πιθανές θέσεις εργασίας που ο ενδιαφερόμενος έχει βρει από τη δική του αναζήτηση.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές συχνά αποτελούν φυσική συνέχεια των προπτυχιακών προγραμμάτων. Επειδή υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο όπου θα μπορούσε κανείς να πραγματοποιήσει περαιτέρω σπουδές, η πληροφόρηση που παρέχει το Γ.Δ. σχετικά είναι απλά ενδεικτική. Σταθερή θέση του Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. είναι η αναγκαιότητα πραγματοποίησης όλων των σχετικών ερευνών για προγράμματα ενδιαφέροντος από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Στη συνέχεια, και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ίσως είναι σημαντικό να εμπλέκονται στη διαδικασία αναζήτησης και μέλη ΔΕΠ της Α.Σ.Κ.Τ. που γνωρίζουν τους φοιτητές/αποφοίτους και είναι σε θέση αφενός να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους και αφετέρου να θέσουν υπόψη καθενός ενδιαφερομένου συγκεκριμένα προγράμματα. Εννοείται, βεβαίως, ότι κανένα πρόγραμμα προτεινόμενο με τον τρόπο αυτό δεν είναι δεσμευτικό και κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταλήγει στην επιλογή του μετά από προσωπική αξιολόγηση.

Τα εργαλεία που διαθέτει το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. για την υποστήριξη της διαδικασίας αναζήτησης προγραμμάτων σπουδών περιέχουν πληροφορίες που, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν εξαντλούν το θέμα. Τα πανεπιστήμια που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά και για κάθε ένα παρέχεται κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/απόφοιτοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις δικές τους αναζητήσεις. 

Κώδικας Δεοντολογίας

Καθώς το Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.Κ.Τ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.Κ.Τ. (Δ.Α.ΣΤΑ.), η λειτουργία του καθορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ. Ο συγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας διέπει το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. γενικά και την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής ειδικότερα, επομένως είναι σημαντικό οι χρήστες των υπηρεσιών του Γ.Δ. να τον συμβουλευτούν.

Διαδραστικότητα και συνεχής ενημέρωση

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ενεργή συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία αναζήτησης και διερεύνησης των προοπτικών, τόσο στον τομέα της εργασίας όσο και σε αυτόν των περαιτερω σπουδών, θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της όλης συμβουλευτικής/υποστηρικτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, κάθε σχόλιο ή/και πρόταση πάνω στα θέματα και τη λειτουργία του Γραφείου είναι ευπρόσδεκτα. Για σχετική επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γ.Δ., career@asfa.gr.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ιστοσελίδα του Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. είναι υπό διαρκή ενημέρωση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν εξαντλούν το εκάστοτε θέμα. Παρατίθενται, ωστόσο, ως σημεία εκκίνησης για περαιτέρω αναζήτηση.

Διαδικασία πρόσβασης στις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΓΔ

Η πρώτη επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε μέσω email (career@asfa.gr) είτε τηλεφωνικά (210-3897158). Άπαξ και οριστεί ένα ραντεβού (κάθε Τετάρτη, 10πμ – 2μμ), ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να παραστεί σε αυτό. Αν για οποίοδήποτε λόγο αυτό καταστεί αδύνατο, τότε ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να ειδοποιήσει με κάποιον τρόπο.  Κατά την προσέλευση, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μία σύντομη φόρμα αίτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία παραμένει στο αρχείο του Γ.Δ.. Εκεί περιγράφεται η φύση της επίσκεψης και των αναγκών του συγκεκριμένου φοιτητή/αποφοίτου. Ακολουθεί συζήτηση και συνεργασία πάνω στο αίτημα αυτό και ορίζονται όποια βήματα συμφωνείται ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια.

Ωράριο και επικκοινωνία 

Το ΓΔ της ΑΣΚΤ λειτουργεί στα διοικητικά γραφεία της Α.Σ.Κ.Τ. στην οδό Πατησίων 42 (Πολυτεχνείο) και είναι ανοιχτό κάθε εργάσιμη μέρα από 8πμ μέχρι 2.30μμ. Ωστόσο, προσωπικά ραντεβού μπορούν να κλείνονται μόνο για κάθε Τετάρτη μεταξύ 10πμ και 2μμ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210-3897158 και 210-3897159. Το emailτου Γραφείου είναι career@asfa.gr.

Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης αποτελούν μία από τις σημαντικότερες παροχές του Γ.Δ. προς τους φοιτητές και αποφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ. και αναπτύσσονται με δύο τρόπους: 

      (α) Μέσω των 'μόνιμων' πεδίων/εργαλείων της ιστοσελίδας 

            Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες, Αγορά και Θέσεις Εργασίας (δείτε το μενού στην κεντρική σελίδα του Γ.Δ.)

      (β) Μέσω των ανακοινώσεων 

             Ανακοινώσεις

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. παρέχει πληροφόρηση σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του, συμπεριλαμβανόμενων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι 'Ανακοινώσεις' του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ο φυσικός χώρος ανάρτησης και αναζήτησης όλων των σχετικών πληροφοριών που φτάνουν καθημερινά στο Γ.Δ. και που μπορεί να περιλαμβάνουν Ευκαιρίες συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και Εκθέσεις, Υποτροφίες, Προγράμματα επιμόρφωσης, Θέσεις εργασίας, Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, Πολιτιστικά δρώμενα, κ.α.

Ο χώρος ανακοινώσεων του Γ.Δ. εμπλουτίζεται σχεδόν καθημερινά με νέο υλικό και αποτελεί κομβικό σημείο για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

 

Βιβλιογραφία

Amundson, N.E., etal (2008). Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: Διαδικασίες και Τεχνικές. Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

επιστροφή